A liliom  a két-irányultság, az élet forrásának  a szimbóluma. A balra és a jobbra fordulás között mindig van egy egyenesen előremutató nyíl.

A két minta együttes ábrázolása, mint egy mágikus kettős lény, a szőnyegek rajzolatai között gyakran jelenik meg. Így ábrázolták már az ősi civilizációk is. A kettős ábrázolás magyarázata lehet az is, hogy az irányultság vagy balos, vagy jobbos vonalvezetésű. Látszólagosan egységet alkotva a két vonalvezetés különbözik egymástól. Ilyen mintákat mágikus amulettként is használtak. Az alábbi mintán a jelképek nem mindig ismerhetők fel a madáralakzatokban, illetve a madáralakok leegyszerűsített változatában. A figyelő szem előtt talánynak, sőt egyenesen elgondolkodtatónak tűnő. A visszahajló fej, illetve a csúcsábrázolások, az önmaga felé fordulás motívuma valamilyen formában mindegyik mintának az ismérve. A latinul „universus” önmagába visszafordulót jelent. Egyes madártest ábrázolások rövid alsórészük miatt inkább kapuívekre, vagy hangvillákra emlékeztetnek.

Ez egy olyan alakzat, melyben a madárforma a balrafordulást és a jobbrafordulást is egyszerre mutatja, középen egy virágzó fával, és benne a már említett, osztott mágikus jelentésű rombusz szimbólummal (mely elválasztja, vagy éppen összetartja a jelképet).

Sok kaukázusi szőttesnél találkozhatunk még csillagon, medalionon, vagy nyolcszögen belül, vagy a bordűr keretben két szemben állított madárfejjel.  
 

Főoldal a liliom oldalról