Villanyszerlői követelménymodul


Felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezést

Megvizsgálja és a felülvizsgálatban felhasználja a rendelkezésére bocsátott dokumentáció (tűzveszélyességi osztályba

sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, erősáramú berendezés szabványossági

felülvizsgálatáról készült minősítő irat, korábbi villámvédelmi jegyzőkönyv stb.) adatait

A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti Megállapítja az épületek, építmények

villámvédelmi csoportosítását

Meghatározza a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát

Ellenőrzi, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előirt értékeknek

Ellenőrzi az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, villanyszerelő összekötése,

műszaki állapot stb.)

Földelésméréssel ellenőrzi a földelések ellenállását Szükség esetén a talaj fajlagos

ellenállását megméri Villámimpulzus elleni védelem meglétét ellenőrzi


Villanyszerelő Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szakterületet érintő hatályos jogszabályok C A szakterület hatályos szabványai

C A villám kialakulása és fizikai tulajdonságai C A villámcsapás káros hatásai

C A villámhárító felépítése és működése

C Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése C Villámhárító berendezések szerkesztése

C A helyszíni vizsgálatok elvégzésének módja villanyszerelő vezetésével felülvizsgálói jelentés elkészítése alapján.


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Műszaki rajz olvasása, értelmezése

3 Műszaki rajz készítése

3 Jelképek értelmezése

4 Költöztetés


Személyes kompetenciák:


Kézügyesség

Testi erő

Precizitás

Villanyszerelő

Vízszerelő

Fűtésszerelő

Gázszerelő


Társas kompetenciák:


Fogalmazó készség

Meggyőzőkészség

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség és seo


Módszerkompetenciák:


Körültekintés, elővigyázatosság Hibakeresés (diagnosztizálás) Kontroll (ellenőrző képesség) Figyelem-összpontosítás


A környezet tisztán tartása Értékelési képesség Körültekintés, elővigyázatosság, rendszerező készség

Kontroll (ellenőrző képesség) Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás)